Att tänka på när du ska bygga uterum

Ett inglasat uterum

Att bygga uterum kräver planering. Det första du behöver fundera över är när din uteplats ska användas. Om uteplatsen endast ska brukas under sommarmånaderna kan du satsa på en öppen konstruktion i trä. Om du väljer isolerglas får du däremot ett extrarum som kan användas ända in på hösten. Många undrar om det går att bygga uterum på befintlig altan. Det är fullt möjligt, men den befintliga konstruktionen måste klara av på byggnadens tyngd. Vi på byggfirma Segeltorp har lång erfarenhet av uterumsbyggnation och vi hjälper dig gärna med alla delar av projektet, från planering till färdig uteplats.

Behövs bygglov för ett uterum?

Att bygga uterum på befintlig altan eller uppföra en helt ny altan kan kräva bygglov. Sommaren 2019 blev reglerna mindre strikta än tidigare. Idag krävs det inte bygglovsbeviljan vid uppföranden av mindre uteplatser vid en- eller tvåbostadshus så länge uterummet byggs inom 3,6 meter från bostadshuset inte är högre än 1,8 meter. Det finns dock undantag, t ex när det gäller byggnader som anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde.