Bygge av enkelgarage. Trångsund

Byggnation av Garage – Nyproducerat enkelgarage och bygge av garage för en bil samt förråd med lösvirke och elementhus prefabricerade plankor. Lingonbackarna, Trångsund i Huddinge. 
 

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *